Bây giờ là mấy giờ rồi?

ĐÀO TẠO CNTT

Xem điểm thi Đại học.

Điểm báo hàng ngày

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy website của chúng tôi như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cong_tac_TQT.flv 2014326090923.jpg 20131102162641.jpg 20131105071021.jpg Bang_tin_doi.png Codang.gif Co_to_quoc_VN_tung_bay_1flash_khong_nen.swf Co_Doan_tung_bay.swf Dai_tuong_VNG1.png Co_to_quoc_VN_tung_bay_2_flash_khong_nen.swf Trong_dong_khong_nen.gif Huy_hieu_Doan.png Huy_hieu_doi_khong_nen.png Nhanh_Buoc_Nhanh_Nhi_Dong.mp3 Cham_soc_dia_chi_do_tri_an.flv IMG_04811.jpg IMG_0475.jpg IMG_04661.jpg IMG_04872.jpg IMG_0472.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Thuận Thành.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Cần (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:58' 23-09-2013
  Dung lượng: 104.5 KB
  Số lượt tải: 1472
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TH GIA ĐÔNG 2
  TỔ CHUYÊN MÔN: 1 + 2 + 3
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
   Gia Đông, ngày 23 tháng 9 năm 2013
  
  
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
  Năm học 2013 - 2014

  Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Định
  Ngày sinh: 17/9/1975.
  Ngày vào ngành: 25/8/1995.
  Trình độ chuyên môn: Đại học.
  Chuyên ngành: Tiểu học.
  I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
  - Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011, Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
  - Căn cứ công văn Số: 583/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên hè năm học 2012-2013 và định hướng xây dựng kế hoạch năm học 2013 -2014.
  - Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và tình hình thực tế của trường tiểu học Gia Đông 2.
  - Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Gia Đông 2.
  - Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
  Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 -2014 như sau :
  II. Nội dung cơ bản của kế hoạch:
  A. Mục đích yêu cầu:
  - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp Giaó viên Tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp Tiểu học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên.
  - Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”.
  B. Nội dung bồi dưỡng:
  1. Khối kiến thức bắt buộc.
  a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết.
  - Bồi dưỡng chính chị, thời sự.
  - Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Bắc Ninh và huyện Thuận Thành, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như:
  + Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo;
  + Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo;
  + Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Bộ GD&ĐT;
  + Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
  + Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục.
  b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết.
  TT
  Nội dung
  Số tiết
  
  1
  Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương
  10
  
  2
  Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương
  10
  
  3
  Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương
  10
  
  
  2. Khối kiến thức tự chọn: ( Nội dung bồi dưỡng 3 ): 60 tiết


  Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
  

  mô đun
  Tên và nội dung mô đun
  Mục tiêu
  bồi dưỡng
  Thời gian tự học (tiết)
  Thời gian học tập trung (tiết)
  
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

  TH
  3
  


  Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.
  1. Tâm lí của học sinh cá biệt.
  2. Tâm lí của học sinh yếu kém.
   
  Gửi ý kiến
  print

  Nhìn ra thế giới - Nghĩ về chúng ta