Tiết 65: Luyện tập chung

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hường
Ngày gửi: 09h:34' 23-11-2012
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Thu Hường
Đơn vị: Trường Tiểu học Thanh Khương
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Kiểm tra bài cũ:


327 x 42 436 x 304
Đặt tính rồi tính:
- Nêu bảng đơn vị đo khối lượng?

- Nêu các đơn vị đo diện tích đã học?
327 436
42 304

654 1744

1308 1308
13734 132544
x
x
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a/ 10 kg = …. yến 100 g = …. tạ
50 kg = …. yến 300 kg = …. tạ
80 kg = …. yến 1200 kg = …. tạ


b/ 1000 kg = …. tấn 10 tạ = … tấn
8000 kg = …. tấn 30 tạ = …. tấn
15000 kg = …. tấn 200 tạ = …. tấn
1
3
12
1
5
8
1
8
15
1
3
20


c/ 100 cm2 = .... dm2 100 dm2 = …. m2
800 cm2 = … dm2 900 dm2 = …. m2
1700 cm2 = …. dm2 1000 dm2 = …. m2


1
9
10
1
8
17
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 2: Tính:
a/ 268 X 235 b/ 475 X 205 c/ 45 X 12 + 8
268
235
1340
804
536
62980
475
205
2375
950
97375


= 540 + 8
= 548
x
x
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
a/ 2 X 39 X 5 b/ 302 X 16 + 302 X 4
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
= (2 X 5) X 39
= 10 X 39
= 390

= 302 X (16 + 4)
= 302 X 20
= 6040
c/ 769 X 85 - 769 X 75
= 769 X ( 85 - 75 )
= 769 X 10
= 7690
Thảo luận nhóm đôi tìm cách tính thuận tiện nhất.
Thời gian 2 phút
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng