Tiết 65: Luyện tập chung

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hường
Ngày gửi: 09h:34' 23-11-2012
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên soạn giảng: Nguyễn Thu Hường
Đơn vị: Trường Tiểu học Thanh Khương
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Kiểm tra bài cũ:


327 x 42 436 x 304
Đặt tính rồi tính:
- Nêu bảng đơn vị đo khối lượng?

- Nêu các đơn vị đo diện tích đã học?
327 436
42 304

654 1744

1308 1308
13734 132544
x
x
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a/ 10 kg = …. yến 100 g = …. tạ
50 kg = …. yến 300 kg = …. tạ
80 kg = …. yến 1200 kg = …. tạ


b/ 1000 kg = …. tấn 10 tạ = … tấn
8000 kg = …. tấn 30 tạ = …. tấn
15000 kg = …. tấn 200 tạ = …. tấn
1
3
12
1
5
8
1
8
15
1
3
20


c/ 100 cm2 = .... dm2 100 dm2 = …. m2
800 cm2 = … dm2 900 dm2 = …. m2
1700 cm2 = …. dm2 1000 dm2 = …. m2


1
9
10
1
8
17
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 2: Tính:
a/ 268 X 235 b/ 475 X 205 c/ 45 X 12 + 8
268
235
1340
804
536
62980
475
205
2375
950
97375


= 540 + 8
= 548
x
x
Tiết 65: LUYỆN TẬP CHUNG
Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012
Toán
a/ 2 X 39 X 5 b/ 302 X 16 + 302 X 4
Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
= (2 X 5) X 39
= 10 X 39
= 390

= 302 X (16 + 4)
= 302 X 20
= 6040
c/ 769 X 85 - 769 X 75
= 769 X ( 85 - 75 )
= 769 X 10
= 7690
Thảo luận nhóm đôi tìm cách tính thuận tiện nhất.
Thời gian 2 phút
Trò chơi: Ai nhanh ai đúng